Bookhub.ro: UTOPICA ALTERNATIVĂ. DESPRE REGIONALIZAREA ROMÂNIEI

Una dintre cele mai atente și complete recenzii ale volumului „Regionalizarea. Către un model de bună guvernanță a României” (coordonatori Alexandru L. Cohal, Dorin Dobrincu și George Țurcănașu, Iași, Editura Polirom, 2023) a apărut recent pe site-ul bookhub.ro, sub semnătura istoricului Bogdan Caranfilof.

Câteva pasaje din textul recenziei:

„Autoritățile statale românești au pariat în permanență pe un model centralizat de conducere din considerente mai ales naționale invocate până la obsesie. Acestea pot fi înțelese în dimensiunea lor istorică, mai ales ținând cont de prăbușirea României Mari în anul 1940, dar ne apar drept anacronice într-o perioadă în care accentul ar trebui deplasat pe ameliorarea economică.

Or, ca să dăm doar un exemplu, fondurile provenite prin PNRR, demarat de Uniunea Europeană în urma pandemiei, sunt în continuare destinate unor proiecte de infrastructură relevante, dar care ocolesc în mare parte regiunea Moldovei.”

„Ținând seama de aceste evidențe, un grup de intelectuali (profesori universitari, cercetători, istorici, geografi, economiști) au înființat în urmă cu câțiva ani Asociația „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei”, organizație care și-a propus să pledeze pentru introducerea pe agenda națională a problemelor regionale din Moldova. Cu atât mai mult cu cât acestea sunt numeroase și grave: lipsa infrastructurii mari, cu efect sufocant pentru economia din zonă, alocările bugetare inegale, Moldova primind chiar mai puține fonduri decât a livrat bugetului național, fenomenul migrației de muncă, care se traduce în depopulare și izolare a mai multor orașe, un blocaj general, așadar, căruia nu i se pot găsi soluții adecvate și probabil nici nu se dorește în mod real.

În cadrul acestui context, în urma unui eveniment organizat de Asociația „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” la Ipotești și în cadrul căruia au fost supuse atenției publice o serie de prezentări foarte interesante, a apărut de curând la Editura Polirom volumul colectiv Regionalizarea. Către un model de bună guvernanță a României, coordonat de Alexandru L. Cohal, Dorin Dobrincu și George Țurcănașu. Potrivit acestora, demersul nu s-a dorit a fi concretizat într-un manual de regionalizare, ci este un demers livresc, de reflecție, prin intermediul căruia ni se propune o alternativă viabilă la actuala structură administrativ-teritorială a României. Volumul include un număr de zece studii, cu tematici și subiecte diverse, dar care oferă o imagine globală coerentă. A discuta despre regionalizarea României nu înseamnă, așa cum s-ar putea teme spiritele conformiste, a pune în discuție caracterul național al statului sau unitatea sa, ci a gândi în termeni actuali un model de guvernanță care să răspundă în mod adecvat unei nevoi stringente de dezvoltare economică.”

Întreaga recenzie apărută la 12 mai pe site-ul bookhub.ro poate fi citită accesând link-ul de mai jos:

UTOPICA ALTERNATIVĂ. DESPRE REGIONALIZAREA ROMÂNIEI

Devino membru MDM